Møtekalender            Møte 10.04.2018 vil Eli vise oss teknikken "spisebrikke batik"
            Sommeravslutningen blir hyttetur til Hvaler (Spjærøy) tirsdag 05.06.2018.