Møtekalender


Program i Sarpsborg Quiltelag, våren 2017
                               


dato          tema                        ansvarlig                       sted                             kaffe
17.10      Vanlig møte                                               Lande                        Linda/
                                                styret                        bosenter                      Inger
                                                                                                                                  
lør+søn     VESKEKURS        Wallenborg            Kurland                       Styret
21+22.01   Info på epost          og styret                skole                            
                                                                                                                                  
31,01      Vi viser fra                Styret                        Lande                        Randi/
               Wallenborg og                                            bosenter                     Siri
               Østerled                                                                           
                                                                                                                                  
14.02      Årsmøte                   Styret                          Lande                        Ellinor/
                                                                                   bosenter                      Kari
                                                                                                                                  
28.02       "Kurs med Siri "      Siri                             Lande                       Frøydis/
 kl.18:30-     info følger                                              bosenter                Synnøve S
21:30           gratis medl.
                                                                                                                                  
lørdag     Applikasjonskurs      Felicia Brænnø             Kurland                       Styret
11.03       info følger                  fra USA                     skole                     
                                                                                                                                  
14.03        Vi viser fra kurset                                      Lande                         Gunn/
                  og syr videre...                                          bosenter              Synnøve E               
                                                                                                                                  
28.03       Info fra NQFs         Ella og styret               Lande                          Gerd/
                årsmøte og                                                  bosenter                    Anne F
                vanlig møte                                                                
                                                                                                                                   
25.04     Smart veske til          Ella og Reidun            Lande             Anne-Grethe/
              arbeid med garn                                            bosenter                       Brith
                                                                                                                                   
09.05      Vi syr noe                 Har du en ide?            Lande                          Grete/
               sommerlig                del den med oss!         bosenter                  Ragnhild
             Siri viser resteblokk                                                                                        
23.05     Vi fortsetter med                                          Lande                   Inger Lise/
               sommerprosjekt                                           bosenter                        Eli   
                                                                                                                                  
06.06       SOMMER-                  på Grys hytte,      Søndre Karlsøy               Styret
                AVSLUTNING
                                                                                                                                   
høstmøte
29.08       Vanlig møte                Styret                       Lande                         Hanne/
                                                                                    bosenter                     Anne B
                                                                                                                                   


Alle vanlige møtene er kl 18.30 -21.00 på Lande Bosenter.
Kaffeansvarlig må selv hente og levere nøkkel på Servicetorget på Rådhuset i Sarpsborg. eller gjøre en avtale med noen andre som kan ordne dette. Kaffeansvarlig må også rydde etter møtet og skrive referat i boka vår. Vi har vis-og-fortell hver gang. Kontingent på kr 200/kalenderår kan betales kontant eller til kontonr.: 0540 2994756 (Ella Tveit/Sarpsborg Quiltelag)
Husk å skrive navn hvis du betaler på nett. 
Bibliotekkoffert tas med på vanlige møter uten tema.